Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i
Kontaktuppgifter
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Min planerade resa
Du har angivit ett felaktigt datum.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Bussens/tågets verkliga tider
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Biljett/färdbevis
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Giltigt färdbevis i original ska alltid bifogas. Glöm inte att även ange ditt ärendenummer, det hittar du i ditt bekräftelsemail.
Min resa blev försenad med
Fältet är obligatoriskt.
Jag vill ha ersättning för
Fältet är obligatoriskt.

Reser du med bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler för milersättning, ersättningen utgår med 18.50 kr per mil men dock högst 1 200 kronor vid kontant utbetalning

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.

Giltigt taxikvitto i original ska alltid bifogas. Glöm inte att även ange ditt ärendenummer, det hittar du i ditt bekräftelsemail. Vid resor med taxi är högsta ersättningsbeloppet är 1 200 kronor vid kontant utbetalning.

Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Jag vill ha ersättningen insatt på
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Ersättningssumman + 10 % tillägg, dock minst 25 kronor. Din värdekod skickas till dig på sms/e-post. Koden kan du använda för köp i Länstrafiken Kronobergs reseapp eller på Mitt konto. Ange mobilnummer eller e-post under kontaktuppgifter.
Värdebevis ersättningssumman + 10 % tillägg, dock minst 25 kronor. Värdebevis skickas till dig per post.
Du måste intyga om att lämnade uppgifter är riktiga.
Du måste godkänna hantering av personuppgifter.
Du kommer få en kopia på din ansökan via e-post